Deputetët …

Deputetët të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë – Komisioni për kulturë sot e vizitoi muzeun, deputetët shprehën dëshirë që së afërmi ti shikojnë problemet dhe mangësit nga puna e IN Muzeu i alfabetit të gjuhës shqipe, së bashku me drejtorin diskutuan për çështjen e dyqaneve, oborrit të muzeut. Drejtori i informoj për proektet e realizuara dhe proektet që do ti realizojnë në të ardhmen.

Пратениците на Собранието на Република Македонија –
Комисија за култура денес го посетија музејот, пратениците изразија желба од блиску да ги видат проблемите и недостатоците од работата на НУ Музеј на албанската азбука,заедно со директорот разговараја за проблемот со деловните простории и дворот на музејот.
Директорот ги извести за реализираните проекти и проектите кои ќе ги реализират во иднина.

Realizimi i projektit …

Realizimi i projektit  Program arsimor për nxënësit prej klasës së 5 deri te klasa e 9 – “Ta njohim historinë e alfabetit të gjuhës shqipe”.

Qëllimi i këtij projekti është njohja dhe edukimi i nxënësve me historinë e alfabetit të gjuhës shqipe. E vizituam Mësënjtoren e parë e hapur në gjuhën shqipe në Korçë dhe Muzeun të alfabetit të gjuhës shqipe në Manastir.

Faliminderim të madh drejtoreshës të  SHF “ Goce Dellçev “ – Manastir për mbështetjen dhe bashkpunimin.

Реализирање на проектот Едукативна програма за ученици од  5 до 9 одделение – “ Да ја запознаеме историјата на албанската азбука “.

Целта на овој проект е запознавање и едукација на учениците за историјата на албанската азбука. Го посетивме првото отворено училиште на албански јазик во Корча  и Музејот на албанската азбука во Битола.

Голема благодарност до директорката на ОУ “ Гоце Делчев “ – Битола за поддршката и соработката со музејот.

Me rastin e 22 nëntorit – Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe në Manastir …

Me rastin e 22 nëntorit – Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe në Manastir u hap Kolonia Artistike me të cilën filluan edhe aktivitetet për shënimin e 109 vjetorit të Kongresit të Alfabetit që këtë vit mbahet nën përkujdesjen e zëvendëskryeministrit Hazbi Lika. Në hapje mori pjesë sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës, Valmir Aziri.

Gjatë këtyre ditëve në kuadër të kolonisë do të pikturohen figurat e 11 pjesëmarrësve në Kongresin e Manastirit dhe më pas më 22 nëntor do të ekspozohen në qytetin e Alfabetit.

Ngjarja kryesore në shënimin e 22 nëntorit do të mbahet në Shkup dhe Manastir më 22 nëntor. Në Shkup do të organizohet Akademi solemne në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, ndërsa më pas do të vizitohet Muzeu i Alfabetit. Në mbrëmje në Shtëpinë e Kulturës në Manastir do të mbahet edhe Koncerti solemn.

Në 21 nëntor në qytetin e Manastirit do të mbahet një Tribun shkencore kushtuar Kongresit të Alfabetit. Në këtë Tribunë do të marrin pjesë studiues të shkencave Albanologjike nga Institucionet shkencore shtetërore nga Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova.