Projekte

Programi vjetor 2016
Rregullimi i hapësirës për hapjen e ekspozitës etnologjike dhe paisja e saj me objekte etnologjike ( veshje popullore, instrumente dhe objekte etnologjike ).
Manifestim kulturor i ditës të Alfabetit të gjuhës shqipe 22 Nëntor.
Dhoma e kujtimit të Komisionit të Alfabetit të gjuhës shqipe.