• – Прилагодување на простор за отворање на етнолошка изложба и опрема со етнолошки предмети (народна облека, инструменти и етнолошки предмети).
  • – Културен настан на денот на албанската азбука 22 ноември.
  • – Просториите на албанската азбука меморијата на Комисијата