Благодарение на поднесување на ИПА проектот, Програма за соработка меѓу Грција и Македонија за 2014- 2020 година, ние се применуваат за проектот со наслов: “Музеите се комбинираат за култура, музеи ги обединуваат луѓето”. Предностите на овој проект се: Да се ​​поддржи развојот на локалната економија, предизвикувајќи, туризам, културното наследство и зголемување на активностите за промоција на туризмот во граничната област. Проектот се фокусира на формирањето на мрежи на музеи, преку создавање на платформа за меѓународна соработка со цел да се постигне на меѓукултурниот дијалог и размена на знаење. Проектот вклучува инфраструктурни активности, како и голем број на активности како што се: softvare, веб-страница, ИТ апликации … Како носител на проекти Општина Volvi во соработка со Олимпискиот музеј во Солун, Центар за едукација и неформални триаголник во Музејот на албански јазик, азбука манастир. Овој проект е финансиран од Европската комисија наведени во на прво место како најпогодни од 139 проекти кои се применуваат.