Меморандум за соработка на Агенцијата за примена на јазикот со Музејот на албанската азбука

Како дел од културните активности за одбележувањето на 111-годишнината од Битолскиот Конгрес, се потпиша меморандум за соработка помеѓу АПЈ и Музејот на албанската азбука. Соработката ја потпишаа директорот Илбер Села […]

111-годишнина

По повод одбележувањето на 111-годишнината од манастирот Конгрес, тимот на мобилниот музеј во соработка со персоналот на манастирМузејот на азбуката во манастирот, спроведена активност во shfmu,, Гоце ДЕЛЧЕВ ‘ ‘ […]