Ngjarjet


RRETH MUZEUT


Institucioni nacional “Muzeu i alfabetit të gjuhës shqipe” – Manastir u themelua me vendimin të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Nr. 19-6007/1 në datën 24 nëntor 2009. I. N “Muzeu i alfabetit të gjuhës shqipe” – Manastir u themelua për mbrojtjen, hulumtimin, mbedhjen,
rregullimin dhe përpunimin profesional e shkencor si dhe studimin e objekteve muzeore, që janë të rëndësishme për unifikimin e alfabetit të gjuhës shqipe.
Në datën 30.12.2010 me Vendimin Nr. 3042010000-4673, I. N “Muzeu i alfabetit të gjuhës shqipe” – Manastir, u regjistrua në Regjistrin qendror
të Republikës së Maqedonisë. I. N “Muzeu i alfabetit të gjuhës shqipe” – Manastir disponon me një hapësirë prej 38,07 m2 në hyrje, kat
të poshtëm prej 110 m2 ku ndodhen edhe ekspozitat, ndërsa zyrat të drejtorit, zyrat të punëtorëve…

Më shumë

Çmimi i biletave


Të rriturit 100 denarë
Nxënësit dhe studentët 30 denarë

Çdo e premte e fundit e muajit është ditë e hapur për vizitorët të I. N “Muzeu i alfabetit të gjuhës shqipe” – Manastir, hyrja është pa pagesë.

Njohtimi i mëparshëm është i dëshirueshëm për vizitat prej grupeve të mëdhaja.

Rezervoni një Term