1. “Да ја запознаеме историјата на албанската азбука и културното наследство” – Едукативна програма за деца од VIII и IX одделение.
  2. Едукативна работилница  “И ние сме дел од музеите”.
  3. Откуп на музејски материјал и музејски предмети.
  4. Подготовка и печатење на рекламен материјал ( брошури, флаери, папки, тефтери, маички, пенкала и др. )
  5. Едукативна програма “Да ја запознаеме историјата на албанската азбука и културното наследство “.