• – Përmes lojës mësojme për alfabetin të gjuhës shqipe.
  • – Program arsimor për fëmijë nga  klasa e 5 –të deri nga klasa e 9-të. Te njohim historin e alfabetit të gjuhës shqipe.
  • – Përgatitje dhe shtypje të materialit reklamues ( broshura dhe fletushka )